Strona główna » Blog » Czekamy na Twoje zgłoszenie

Czekamy na Twoje zgłoszenie

Zmieniasz swoją firmę? Wdrażasz nowe projekty? Nie czekaj i zgłoś się do konkursu People Innovation i bezpłatnie pokaż, jak dbasz o ludzi w Twojej organizacji

Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. Jedna firma może zgłosić więcej niż jeden projekt – jednak koordynator odpowiedzialny za projekt musi być inny niż w przypadku kolejnych zgłoszeń. Uzupełnienie formularza kontaktowego nie jest skomplikowane. Na uczestników konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 200 000 złotych przydatne dla firmy jak i koordynatora projektu.

Jaką praktykę można zgłosić?

To ma być przede wszystkim rozwiązanie/projekt, które przyniosło firmie, czy organizacji konkretne korzyści. Nie musi być wcale ogromną ogólnofirmową inicjatywą z wysokimi budżetami. Poznaj przykłady praktyk, na jakie czekamy:

🔸 wprowadzenie ciekawego benefitu dla pracowników🔸 dokonanie istotnych zmian w ścieżce rozwoju pracowników🔸 nowy, korzystniejszy system premiowania pracowników biurowych lub produkcyjnych🔸 ciekawy sposób usprawnienia komunikacji w firmie🔸 dostosowanie funkcjonowania zespołu do pracy zdalnej/hybrydowej🔸 usprawnienie obiegu dokumentacji kadrowo-płacowej🔸 uwalnianie kapitału pracowników poprzez angażowanie ich w rozwój innych osób z firmy.

Co trzeba opisać?

 • Nazwa projektu (w tej części do 1 000 znaków ze spacjami wpisz nazwę projektu – może być to nazwa nadana na potrzeby zgłoszenia, jeśli projekt nie posiadał nazwy podczas realizacji projektu. Nazwa projektu nie podlega ocenie)
 • Cele i założenia projektu (w tej części opisz do 1 000 znaków ze spacjami, jakie były główne zadania zgłaszanego projektu. Co chcieliście osiągnąć, dlaczego projekt był realizowany w organizacji)
 • Mierzalność i owskaźnikowanie projektu (w tej części do 3 000 znaków ze spacjami opisz, jakie cele i działania sobie założyliście, jakie udało się osiągnąć, a jakich nie)
 • Przebieg i opis projektu (w tej części do 3 000 znaków ze spacjami opisz, na czym polegał projekt, jak był realizowany, wskaż jego główne części składowe. Wskaż odbiorców projektu. Pamiętaj, że projekt powinien być wdrożony między styczniem 2019 r. a czerwcem 2021 r. lub jego realizacja rozpoczęła się w tym okresie)
 • Realny wpływ na organizację wyrażony konkretnymi działaniami czy projektami (w tej części do 3 000 znaków ze spacjami opisz, jak działania podjęte w ramach projektu przełożyły się na funkcjonowanie organizacji; wskaż, co dzięki niemu udało się i nie udało się zmienić; wskaż, na czym z perspektywy organizacji polegała jego innowacyjność)
 • Skład zespołu, który pracował nad wdrożeniem działań (w tej części do 1 000 znaków ze spacjami opisz, kto i w jakim zakresie był zaangażowany w projekt, wskaż liczbę osób oraz ich stanowiska/działy/obszary, z których byli jego realizatorzy)
 • Wsparcie zewnętrznych ekspertów, firm, organizacji i ich rola w realizacji projektu (w tej części do 1 000 znaków ze spacjami opisz, czy projekt realizowaliście samodzielnie, czy z udziałem zewnętrznych partnerów, ekspertów, czy firm. W przypadku ich udziału wskaż, czym zajmowali się partnerzy bądź wdrożenie jakiego oprogramowania lub narzędzia mu towarzyszyło)
 • Zostaw dane kontaktowe i… gotowe!

Masz pytania związane z konkursem? Napisz do nas na kontakt@peopleinnovation.pl lub wybierz przyjazną Tobie formę w zakładce Kontakt.

Co dalej po zgłoszeniu?

 • Krok 1: Po wysłaniu zgłoszenia – otrzymasz maila od opiekuna, który pomoże Ci w przygotowaniu do dalszych części
 • Krok 2: Na początku września kapituła wybierze 20 finałowych projektów. Znajdą się one w specjalnej e-publikacji konkursowej
 • Krok 3: We wrześniu odbędą się prezentacje projektów przed kapitułą, która wybierze 10 finałowych projektów
 • Krok 4: 12 października podczas finału People Innovation ich koordynatorzy zaprezentują 10 finałowych projektów
 • Krok 5: Kapituła i uczestnicy konferencji wybiorą laureatów konkursu People Innovation, którzy otrzymają wyjątkowe wyróżnienie, tytuły Innovation Managerów oraz nagrody ufundowane przez naszych partnerów.

Organizatorami konkursu są SmartLunch, HRlink i Goldenline.