People Innovation

Skład kapituły konkursu

Członkowie kapituły konkursowej to osoby o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadające szerokie doświadczenie zawodowe oraz pasję do rozwoju w branży HR. Ich wiedza i doświadczenie w różnych branżach zapewnią obiektywną ocenę zgłoszonych projektów oraz wybór najbardziej wartościowych.

Magdalena Czubaszek-Nowaczyk

Trener i coach z certyfikatem Gallup®
Cerfitfied Strenghts Coach

Wojciech Wereszko

Wojciech Wereszko True Leader, Business Solutions

Oficer Jednostki Wojskowej GROM i Formoza

Agata Pelc Dyrektor zarządzająca Wellbeing Institute 

Agata Roczniak Fundatorka i prezeska Fundacji DIVERSUM

Fundacja DIVERSUM

Przemysław Ozga

Dyrektor zarządzający wydawnictwa Media4Business

Production Manager