People Innovation

Skład kapituły konkursu

Członkowie kapituły konkursowej to osoby o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadające szerokie doświadczenie zawodowe oraz pasję do rozwoju w branży HR. Ich wiedza i doświadczenie w różnych branżach zapewnią obiektywną ocenę zgłoszonych projektów oraz wybór najbardziej wartościowych.

Magdalena Czubaszek-Nowaczyk

Trener i coach z certyfikatem Gallup®
Cerfitfied Strenghts Coach

Mateusz Tałpasz

Mateusz Tałpasz CEO

SmartLunch 

dr Aneta Szymańska, prof. WAB
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
i Współpracy z Otoczeniem

Wrocławska Akademia Biznesu

Tina Sobocińska

Founder & HR Strategic Advisor

HR4future